ΚΡΑΤΗΣΗ Καλέστε μας
MENU

Όροι χρήσης του ιστοτόπου

O δικτυακός τόπος http://www.vassilenas.gr (εφεξής αποκαλούμενος «Site») ανήκει στην ΙΔΗ Εστίαση και Αναψυχή ΕΠΕ (εφεξής αποκαλούμενη «Ιδιοκτήτης»). Η διαχείρισή του είναι δυνατόν να ανατεθεί σε άλλη εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ελληνικό και το Διεθνές Δίκαιο. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και των υπηρεσιών του προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του χρήστη με τους παρακάτω όρους χρήσης.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το Site περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΙΔΗ Εστίαση και Αναψυχή ΕΠΕ και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των συναφών Διεθνών Συμβάσεων. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, παρεχόμενες υπηρεσίες, λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που προστατεύονται σύμφωνα από τη νομοθεσία για τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Άδεια Χρήσης

Απαγορεύεται αυστηρά η χωρίς προηγούμενη άδεια αποθήκευση, αναδημοσίευση,  ή  διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του Site για εμπορικούς σκοπούς.

Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης του Site ή/και των υπηρεσιών του ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον ιδιοκτήτη, στον διαχειριστή ή οποιονδήποτε τρίτο από κακή ή αθέμιτη χρήση του Site ή/και των σχετικών υπηρεσιών.

«Σύνδεσμοι» (links) προς άλλα sites

Το παρόν Site ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε άλλα sites. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών και για την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών. Το Site δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το Site και άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή των χρηστών.

Περιορισμός ευθύνης

Ο ιδιοκτήτης του Site καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια και ορθότητα ωστόσο δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες θα παρέχονται χωρίς σφάλματα. Επίσης, ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στο επισκέπτη/χρήστη, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης του Site το οποίο χρησιμοποιεί με δική του πρωτοβουλία και με  γνώση των όρων του παρόντος.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Site, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων βρεθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου και του επισκέπτη/χρήστη αυτού και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στην παρούσα σελίδα. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Cookies

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/ χρήστη.Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους προώθησης.

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή (Browser) του έτσι ώστε να  ενημερώνεται κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζεi o ίδιος τη λήψη του ή την απόρριψή του. Επίσης, μπορεί να ρυθμίσει τον Browser του ώστε να απορρiπτει αυτόματα cookies από συγκεκριμένα sites. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να περιοριστεί η πρόσβασή του σε ορισμένες υπηρεσίες.